Annapurna Base Camp Oct 19th - Nov 2nd 2009 - sraja
Sunrise at Pokhara.

Sunrise at Pokhara.

Nepal